Jover SK Toneelscripts

De nieuwe komedies zijn er!

"Alles behalve geestige geesten" 

Een komedie voor 4 dames en 4 heren

"Bokke & Jakke are in the house"

Een komedie voor 9 dames en 4 heren

Vraag een leesexemplaar aan via de contactpagina

Wens je een script te lezen? Ga dan naar de contactpagina en plaats uw order.  

Groetjes Jover SK

-----------------------------------------------------------------

Do you wish to read a script? Go to the contact page and place your order. 

Greetings Jover SK

-----------------------------------------------------------------Souhaitez-vous lire un script? Rendez-vous ensuite sur la page contact et passez votre commande.

Salutations Jover SK
-------------------------------------------------------------Möchten Sie ein Drehbuch lesen? Gehen Sie dann auf die Kontaktseite und geben Sie Ihre Bestellung auf.

Grüße Jover SK